Γιάννης Πουλόπουλος - Τα Μεγάλα Τραγούδια Του Γιάννη Πουλόπουλου  - CD - Album Γιάννης Πουλόπουλος - Τα Μεγάλα Τραγούδια Του Γιάννη Πουλόπουλου  - CD - Album
e-recordfair-2

Γιάννης Πουλόπουλος - Τα Μεγάλα Τραγούδια Του Γιάννη Πουλόπουλου

Format: CD (Album)


Seller: VinylCosmos
Overal Rating:   100% positive
Check his feedback
Location: Greece
Catalog: 8870 items
Seller since: Oct-2018
Last time logged in: 30/11/2023

Cover: Mint
Record: Good
Genre:
Subgenre:
Barcode:
Press Year:
Press Country:
Catalog Number: 7243 8 33018 2 9
Listed On: 12/10/2018
Viewed: 207
3.00€ +shipping (read description)
Special Offer on less than 5 euros price tags: Buy 5 items and pay for 4, get the highest priced for free. Buy 10 items and pay for 7, get the 3 highest priced for free. (code: I-0918) | CD, Comp, Promo

Shipping Cost

Registered and First Class Airmail are the default available ways of shipping. Courier deliveries are also available upon request.
All goods are photographed before delivery and dispatched and travelling uninsured at the sole risk of the buyer. No refunds on broken, damaged, lost, stolen or never arrived items. Insurance for merchandising shipped may be applied upon request of the buyer and by extra charge.
Import duties, taxes and charges (typically collected upon delivery or pickup) are the buyer's responsibility and are not included in the item price or shipping charges. Please check with your country's customs office prior to bidding/buying to determine what these additional costs will be.

In case that buyer is not happy, for any reason, with the items he received, a return policy is available: he may send back the items to the seller, by buyer's own return shipping expenses. As long as the units will be received by the seller in the same described condition, a refund only of the items value will take place to the buyer. Shipping costs will not refunded in any case.

No rating on CD jewel cases.
The default language of Discogs is English. All communication should take place only in English.

Orders over one unit exceeding 1.000 euros will be executed gradually, in several sequential smaller orders.
_________________________________________________________________________________________________________________

PAYMENT METHODS AVAILABLE
Earn 3% of your order's value as a DISCOUNT, reflecting your packing and shipping cost, by choosing the 1a or 1b ways of payment.
1a. Use a bank money transfer. IBAN and BIC details will be provided.
1b. Use a Viva Wallet money transfer. Email address will be provided.
2. PayPal, Skrill.
3. Credit Card

PACKING COST
All orders are fullfilled by standard packaging. A small packing cost is included on shipping rates.
There is an "X-traSafe" packaging available for double protection, upon request. "X-traSafe" cost for up to 3 units is 3.50 euros, for 4-5 units is 4.50 euros.

SHIPPING COSTS (all prices on euros).
All orders are shipped worldwide from Athens-Greece through the Greek Post Office, within 2-4 working days.

EEC COUNTRIES plus Iceland, Norway, San Marino, Switzerland and Vatican City State.
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom.

Vinyl Single 7" / CD / Cassette / DVD (up to 200 gr.) 5.50 (1st class mail), 6.60 (Registered) / per shipment.
Vinyl LP/12" lightweight (up to 500 gr.) 7.30 (1st class mail), 9.40 (Registered) / per shipment.
Vinyl LP/12" heavyweight (up to 1000 gr.) 10.20 (1st class mail), 12.20 (Registered) / per shipment.
Group of any kind of units (up to 2000 gr.) 16.00 (1st class mail), 18.00 (Registered) / per shipment.

OTHER COUNTRIES
Armenia, Albania, Andorra, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Canary Islands (Spain), Channel Islands (UK), Former Czechoslovakia, Former USSR, Georgia, Greenland, Jan Mayen Islands, Liechtenstein, Moldavia, Monaco, North Macedonia, Russian Federation, Serbia, Turkey, Ukraine, Yugoslavia.

Vinyl Single 7" / CD / Cassette / DVD (up to 200 gr.) 5.75 (1st class mail), 6.85 (Registered) / per shipment.
Vinyl LP/12" lightweight (up to 500 gr.) 8.10 (1st class mail), 10.20 (Registered) / per shipment.
Vinyl LP/12" heavyweight (up to 1000 gr.) 13.20 (1st class mail), 15.60 (Registered) / per shipment.
Group of any kind of units (up to 2000 gr.) 26.50 (1st class mail), 29.00 (Registered) / per shipment.

USA, Africa, Latin America, Canada, Oceania, Antarctic and the rest of the world.

Vinyl Single 7" / CD / Cassette / DVD (up to 200 gr.) 5.80 (1st class mail), 7.30 (Registered) / per shipment.
Vinyl LP/12" lightweight (up to 500 gr.) 8.70 (1st class mail), 10.60 (Registered) / per shipment.
Vinyl LP/12" heavyweight (up to 1000 gr.) 14.50 (1st class mail), 16.50 (Registered) / per shipment.
Group of any kind of units (up to 2000 gr.) 27.00 (1st class mail), 29.00 (Registered) / per shipment.

GREECE

Δισκάκι βινυλίου 7" ιντσών / CD / Κασέτα / DVD (μέχρι τα 200 gr.) 3.20 (Συστημένο) / ανά αποστολή.
Δίσκος βινυλίου LP/12" ελαφρύ (μέχρι τα 500 gr.) 3.50 (Συστημένο) / ανά αποστολή.
Δίσκος βινυλίου LP/12" βαρύ (μέχρι τα 1000 gr.) 4.00 (Συστημένο) / ανά αποστολή.
Ομάδα τεμαχίων κάθε είδους (μέχρι τα 2000 gr.) 4.50 (Συστημένο) / ανά αποστολή.

Above weights are referred to the actual merchandise, not the packaging weight or total weight.
Τα ως άνω βάρη αφορούν καθαρά τα αντικείμενα της παραγγελίας, όχι το επιπλέον βάρος συσκευασίας ή το συνολικό βάρος του δέματος.

Light items (i.e. singles or cd's) may be included to a Vinyl order with no extra packing and shipping charge.
This is a question of weight calculation. Let me do the math for you.
Final shipping costs will be quoted on invoice.
Option for shipping several cd's without jewel cases is available.
__________________________________________________________________________________________________

Promotions:
Special Offer on less than 5 euros price tags: Buy 5 items and pay for 4, get the highest priced for free.
Buy 10 items and pay for 7, get the 3 highest priced for free.
You must be a member to contact seller. Login or create an account here.